خرید گوشواره ادامه‌بررسی‌قانون‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌در‌مجلس

کمیسیون شوراها و امور داخی کشور مجلس روز سه‌شنبه رسیدگی به قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد.به گزارش خانه ملت، بر اساس دستور کار اعلامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور روز یکشنبه هفته جاری علاوه بر بررسی اخبار و اطلاعات واصله به بررسی دو طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس و هم چنین طرح دهیاریها می پردازد.اعضای کمیسیون شوراها نیز روز سه‌شنبه علاوه بر بررسی اخبار و اطلاعات واصله ادامه رسیدگی به قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز در دستور کار دارند.کارگروه تقسیمات کشوری این کمیسیون نیز روز دوشنبه جلسه کارگروه تقسیمات کشوری را برگزار می کند.کارگروه شوراها و شهردار‌یها نیز روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد.