خرید گوشواره اصلاح طلبان منتظر چراغ سبز هستند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح طلبان برای اینکه بتوانند در عرصه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم حضور داشته باشند نیازمند این هستند که از سوی حاکمیت چراغ سبزی به آنان نشان داده شود اما تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده است.محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با برخی از مباحث مطرح شد توسط احمدی نژاد در روزهای اخیر گفت: به دلیل اینکه من کار اجرایی انجام داده‌ام یک بخشی از این صحبت‌ها واقعیت‌هایی است که موجود بوده اما از این دولت توقع می‌رود که چنین حرف‌هایی را بیان نکند چراکه رئیس جمهور در اوایلی که ریاست دولت را برعهده گرفته بود گفت: همه موانع برداشته شده است و قوه مجریه با قدرت به کارخود ادامه می‌دهد و این صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در شبکه ملی بهانه جویی بیش نیست.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: دولت باید پاسخگو باشد و این‌ مواردی که احمدی نژاد به آن ها اشاره کرد واقعیت‌هایی است که در دوره‌های قبلی ریاست جمهوری بوده ولی از سوی رئیس جمهور کتمان شده است.وی گفت: درست آن است که دولت در هر زمینه‌ای که از اول روال کاری خود را انتخاب کرده تا آخر نیز به پیش برد و به تناقض گویی روی نیاورد چرا که این موارد واقعیت‌هایی است که در دوره خاتمی نیز وجود داشته است ولی رئیس جمهور پس از روی کار آمدن همه آن‌ها را کتمان کرده بود.نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از دلایل سرکار آمدن احمدی‌نژاد در ریاست جمهوری این بود که موتور اصلاح طلبان را پایین بیاورد و آن‌ها را در جامعه حذف کند و این امر اکنون با روی کار آمدن احمدی‌نژاد اتفاق افتاده و نمی‌توان آن را کتمان کرد.تابش همچنین در رابطه با حضور اصلاح طلبان به صحنه انتخابات نیز گفت: اصلاح طلبان منتظر چراغ سبز حاکمیت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هستند.وی با بیان این مطلب که دلبستگی اصلاح طلبان از اصولگرایان به نظام و ملت کمتر نیست گفت: نقش اصلاح طلبان در فرایند شکل گیری انقلاب و دفاع مقدس و سازندگی و قوام و دوام بخشیدن به نظام و کشور نسبت به اصولگرایان کمتر نبوده و امروزه کسی نمی‌تواند ادعا کند که اصلاح طلبان از اصولگرایان نقش کمتری در این زمینه داشته و دارند.وی افزود: متاسفانه بخشی از اصولگرایان تمامیت خواه به خود اجازه می‌دهند که از جانب حاکمیت حرف بزنند و این موضوع را ما باید در کشور و نظام چاره جویی کنیم.تابش درادامه تصریح کرد: ما انتظار داریم حاکمیت اسبابی را فراهم کند وچراغ سبز نشان دهد تا زمینه حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز فراهم شود اما هنوز این زمینه در کشور محیا و آماده نشده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به صحبت‌ها وحمایت‌های مهدوی کنی از اصلاح طلبان اشاره کرد و گفت: صحبت‌ها و حمایت‌های رئیس مجلس خبرگان رهبری بسیار امیدبخش بوده ولی فکر نمی‌کنم بتواند اثر مثبتی داشته باشد و امیدوارم که حرفی که ایشان از تعلقات خاطرشان برخواسته در جامعه نیز تحقق پیدا کند.وی افزود: امروز در کشور مجموعه‌ای تصمیم گیری می‌کنند که نام و نشانی ندارند و هیچ گروه و فردی نیز در این زمینه پاسخگو نیستند و همه ضعف‌ها و سوء تدبیر‌ها و پای نظام نوشته می‌شود.