خرید گوشواره دلیل اصلی قطع رابطه کانادا با ایران فاش شد

با اوج‌گیری انتقادات در کانادا نسبت به تصمیم دولت این کشور برای تعطیلی سفارت خود در تهران و قطع روابط با ایران، مقامات این کشور درصدد پاسخگویی به این انتقادات برآمده و توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در این میان، وزیر خارجه این کشور به یکی از اصلیترین دلایل قطع رابطه کانادا با ایران اشاره کرده است. به گزارش «»، «جان برد»، وزیر امور خارجه کانادا، روز گذشته در اظهاراتی به انتقادات موجود درباره قطع روابط این کشور با ایران پاسخ داده و مدعی شده، این تصمیم نه کاری یکباره، بلکه حاصل ماه‌ها ارزیابی و بررسی بوده است. اما جالب‌ترین بخش از اظهارات برد، بخشی است که به نوشته «خبرگزاری فرانسه»، وی پس از سخنرانی درباره «ارزش‌های کانادایی»، به پرسش‌هایی در این باره پاسخ داده است. وی در این سخنان با اشاره به موضوع «حقوق همجنس‌گرایان»، با افتخار اظهار داشته کانادا تاکنون به شماری از همجنس‌گرایان ایران کمک کرده از این کشور خارج شده و به کانادا بگریزند! وی که این موضوع را یکی از دستاوردهای دولت خود دانسته، مدعی شده از زمان روی کار آمدن دولت هارپر در سال ۲۰۰۹، کانادا به حدود صد همجنس‌گرای ایرانی پناه داده است. برد محافظت از حقوق همجنس‌گرایان در عرصه جهانی را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کانادا معرفی کرده است. وی همچنین گفته که «جیسون کنی»، وزیر مهاجرت کانادا در تلاش است، کانادا را به پناهگاه امنی برای همجنس‌گرایان ایران تبدیل کند. به این ترتیب، در حقیقت، برد آنچه را رعایت نشدن «حقوق همجنس‌گرایان» در ایران خوانده، به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل قطع روابط کانادا با ایران معرفی کرده است. البته هنوز مشخص نیست آیا سخنان برد درباره «ارزش‌های کانادایی» تا آن اندازه قانع‌کننده خواهد بود که «جامعه کانادایی» را از انتقاد بیشتر به دولت این کشور بر سر قطع رابطه با ایران بازدارد یا خیر!