خرید گوشواره نتايج كميته‌ كارشناسي اشتباه تايپي داشت!

پس از اعلام نتيجه‌ اولين جلسه گروه كارشناسي فني فدراسيون تكواندو در مورد عملكرد تكواندو در المپيك لندن بحث‌هاي زيادي به وجود آمد كه برخي از بندهاي اين نتايج بند ديگرش را نقض مي‌كند، دبير فدراسيون تكواندو در اين باره گفت: در اين اعلام نتيجه‌ به نوعي اشتباه تايپي و چاپي وجود داشت.غلامحسن ذوالقدري در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد جلسه اول گروه كارشناسي و مسايلي كه در آن مطرح شد، اظهار كرد: در اين جلسه، چهار ساعت عزيزان كارشناس تمام نكات تيم ملي را زير ذره بين بسيار كاوشگرانه بررسي كردند كه نتايج خوبي به دست آمد. در اين جلسه با مصاحبه‌هاي مغرضانه كه باعث تضعيف روحيه ملي‌پوشان و خانواده تكواندو مخالفت شد و اعلام شد كه دامنه اجرا و عملكرد ورزشكاران ما در المپيك به دليل آسيب ديدگي‌ مزمن كه داشتند و نتوانستند به اوج آمادگي برسند و بحران روحي كه گريبان يوسف كرمي را در المپيك گرفت و توان جايگزيني فرد ديگري را نداشتيم عملكرد ملي‌پوشان ضعيف ارزيابي شد، ولي در مجموع با توجه به اين مشكلات و اين كه از دو نفر اعزامي يك مدال گرفتيم عملكرد ملي‌پوشان در لندن مورد قبول و مثبت ارزيابي شد.وي افزود: نمي‌دانم نفراتي كه اين گونه انتقاد مي‌كنند به دنبال چه هدفي هستند. ما امكان جايگزيني نفري را به جاي اين دو نفر اعزامي نداشتيم. در وزن يوسف كرمي كس ديگري را نداشتيم جايگزين كنيم و در وزن 68 كيلو هم با توجه به حضور محمد باقري معتمد در رنكينگ، او انتخاب شد. يوسف كرمي سه ماه قبل از المپيك كشكك زانويش را جراحي كرد و اين اجازه نداد به اوج آمادگي برسد و محمد باقري معتمد هم از همان اول در ديدار فينال ديده مي‌شد، چون رنكينگ خوبي داشت و هر كس ديگري هم بود اين نفرات را انتخاب مي‌كرد.دبير فدراسيون تكواندو با اشاره به اين كه همه قبول دارند كه محمد باقري معتمد همان باقري معتمد قبلي نبود، گفت: در آن جلسه همه موارد بررسي شد. كادر فني عقل و شعورش مي‌رسيد كه با توجه به عدم امكان جايگزيني، بهترين انتخاب را انجام دهد. قبول داريم كه باقري معتمد خوب و مهيج بازي نكرد، اما كاملا با درايت و فكورانه توانست فيناليست شود و اين خيلي مهم است.ذوالقدري در مورد تناقض بند دوم و سوم اعلام نتيجه‌ گروه كارشناسي فني تكواندو كه در بند دوم گفته شده بود ملي‌پوشان به دليل آسيب ديدگي‌ مزمن به اوج آمادگي نرسيدند و در بند سوم آمده بود كه يوسف كرمي در حالي كه به اوج آمادگي رسيده بود بحران روحي اجازه نداد او نتيجه‌ لازم را بگيرد، گفت: در اين مورد اشتباه تايپي و چاپي بود. گروه كارشناسي تشخيص دادند كه با توجه به شرايط آسيب ديدگي‌ مزمن يوسف كرمي و جراحي كشكك زانويش او به اوج آمادگي لازم نرسيده كه البته اين تنها دليل شكست او در المپيك نبود.وي در مورد اين انتقاد كه گفته مي‌شود نفرات حاضر در اين كميته‌ كارشناس به نوعي وابسته به فدراسيون هستند و نمي‌توانند در اين جلسه نظرات كارشناسي عليه فدراسيون را بگويند، اظهار كرد: در اين رابطه هر كسي بايد وجدان خود را در نظر بگيرد، چرا كه وجدان بهترين قاضي هر فردي است. هر يك از اين عزيزان كه در اين گروه عضو هستند كوله باري از تجربه دارند و كاملا فني هستند و مطمئنم هيچ گاه وجدان خود را زير پا نمي‌گذارند؛ آنها استقلال عملي و استقلال راي داشتند و توضيحات كادر فني را در اين جلسه چهار ساعته زير ذره بين داشتند و از عسگري، ساعي و بسحاق پرسش زيادي داشتند و آنها هم پاسخگو بودند.دبير فدراسيون تكواندو ادامه داد: عزيزان حاضر در اين جلسه اجرا و عملكرد محمد باقري معتمد و يوسف كرمي در المپيك را نپسنديدند و اعلام كردند كه انتظار بيشتري داشتند، البته نه تنها اين كارشناسان، بلكه هر كارشناس ديگري هم نظرات و توضيحات كادر فني را مي‌شنيدند، حرف آنها را مي‌پذيرفتند.