خرید گوشواره ورود معترضان تونسی به سفارت آمریکا

معترضان خشمیگن تونسی از دیوارهای ساختمان سفارت آمریکا بالا رفتند و پرچم این کشور را پایین کشیدند.به گزارش فارس، معترضان تونسی با سنگ شیشه‌های سفارت آمریکا در این کشور را هدف قرار دادند و خیابان منتهی به سفارت را به آتش کشیدند.معترضان خشمگین با بالارفتن از دیوار سفارت پرچم «محمد رسول الله» را بر افراشتند و پرچم آمریکا را پایین کشیدند.نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی و اسب به مردم حمله کردند و تلاش کردند معترضان را با شلیک گلوله جنگی و گاز اشک آور متفرق کنند. ستونی از دود از داخل ساختمان سفارت آمریکا در تونس به هوا برخواسته است.معترضان خشمگین تونسی پرچم‌ آمریکا را به آتش کشیدند و خواستار اخراج سفیر این کشور از تونس شدند.این تظاهرات همزمان با دیگر کشورهای اسلامی علیه ساخت فیلم موهن آمریکایی-اسرائیلی برگزار شده است.