خرید گوشواره کمیسیون برنامه و بودجه میزبان ۴ وزیر

وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو ، وزیر نفت و وزیر کشور این هفته برای رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه در کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات حاضر می شوند.به گزارش خانه ملت، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در هفته جاری در روز یکشنبه- ۲۶ شهریور-  طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی را بررسی می کند.همچنین در این روز علاوه بر جلسه هیات رییسه، به طرح دهیاریها، اصلاح مواد ۲۱۶ و ۲۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و لایحه منظور نمودن هزینه قطعی اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک  رسیدگی می شود.روز سه شنبه -۲۸ شهریور- سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، مجید نامجو ، وزیر نیرو ، رستم قاسمی،وزیر نفت و  مصطفی محمد نجار ،وزیر کشور این هفته برای رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه  در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حاضر می شوند.ادامه رسیدگی به طرح مهر ماندگار نیز در این روز صورت می گیرد.