خرید گوشواره اتفاقات عجيب پيش از ديدار نساجي و ابومسلم

اسماعيل اسماعيلي مدعي شد بازيكنان نساجي مازندران شب قبل از بازي با ابومسلم پس از ضرب و شتم ربوده شدند.سرمربي تيم دسته يكي نساجي مازندران در گفت‌وگو با ايسنا، درباره حرف و حديث‌هاي موجود درباره كنار گذاشتن پس از تنها يك هفته از شروع ليگ و جايگزيني اميد طيري گفت: حرف و حديث‌ها از اول هم بوده والان هم است. به هر حال زماني كه با قدرت كار را شروع مي‌‌كنيم سنگ پراكني‌ها به وجود مي‌آيد و افراد مزاحم هم معلوم الحال‌اند.وي ادامه داد: به دستور همين آقايان سنگ‌پران شب قبل از بازي با ابومسلم، بازيكنان من مورد تهديد و ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس آنها را وارد ماشين كرده و ربودند. به ساير بازيكنان هم پيامك‌هاي سنگين مي‌دهند. اين آقايان به دنبال اين هستند كه آدم‌هاي خودشان را وارد تيم كنند، اما من از سلامت خودم مطمئنم و دنبال منافع شخصي هم نيستم.اسماعيلي افزود: من تيم را براي قهرماني بسته‌ام، اما برخي نمي‌خواهند ما به هدفمان برسيم. آقايان از شروع كار مزاحمت ايجاد كرده، به دفتر آقاي پرهام رفته و جريان سازي مي‌كنند. اين آقايان خودشان را از اخلاق گراترين مربيان مي دانند كه شب و روز در محافل مذهبي‌اند، اما در حال حاضر جو را عليه شهر، تيم و فرد خاصي بر مي‌گردانند و مي‌‌خواهند عوامل خودشان در نساجي باشد. اما مگر پول چقدر ارزش دارد و مگر ما چقدر زنده‌ايم؟سرمربي نساجي تصريح كرد: همين آقاياني كه عليه نساجي سنگ پراني مي‌كنند، آدم‌هاي بزرگي پشت سرشان است. آنها روي سكوها حرف‌هايي مي‌زنند كه مي‌دانيم از كجا خط مي‌گيرند. تعداد آنها انگشت شمار است و مي‌شناسيمشان. همين امروز صبح فردي كه در بازي با ابومسلم تحريك شده و يكسري شطينت‌هايي انجام داده بود، نزدم آمد و طلب حلاليت كرد. با اين حال من همه آقايان را مي‌شناسم و به كارم اعتقاد دارم.به گزارش ايسنا، امروز مهدي پرهام در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرده بود از درون استقلال با او تماس گرفته‌اند و به او پيشنهاد داده‌اند تا به عضويت هيات مديره استقلال در بيايد.