خرید گوشواره شمال شرق تهران لرزید

زلزله‌ای به بزرگی ۲/۳ (ریش‌تر) بامداد امروز شنبه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در شمال شرق تهران را لرزاند.  به گزارش ایلنا، موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: این زمین لرزه ساعت ۳۴ دقیقه بامداد شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ روی داد.  زلزله بامداد امروز دماوند و فیروزکوه در عمق ۱۲کیلومتری زمین رخ داده است.  زمین لرزه امروز استان تهران در ۳۳ کیلومتری دماوند، ۳۵ کیلومتری فیروزکوه، ۳۹ کیلومتری کیلان و ۹۲ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شده است.  تا کنون از خسارات احتمالی این زمین لرزه در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه گزارشی ارسال نشده است.