خرید گوشواره خودداری از ادامه سفر توسط فرمانده کشتی مجاز نیست

نمایندگان ماده ای تصویب کردند که براساس آن فرمانده کشتی مجاز به خودداری از ادامه سفر نیست. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ مهر) مجلس شورای اسلامی، ماده ۳۶ لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۱ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف تصویب کردند.در این ماده آمده است: متن زیر جایگزین ماده (۹۶) قانون  می شود:                                                                   ماده۹۶- وظیفه فرمانده در به پایان رسانیدن سفرفرمانده بعد از شروع سفر دریایی نمی‌تواند بدون عذرموجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف محوله حتی به دلیل بروز اختلاف بین وی و مالک کشتی نیز مجاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسؤول جبران خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است.