طبق نتایج اولیه کالبد شکافی، دکتر مایکل موزلی، پزشک تلویزیون به دلایل طبیعی درگذشتویدئو: کالبد شکافی اول نشان می دهد که دکتر تلویزیون مایکل موزلی به مرگ طبیعی درگذشت

دیدگاهتان را بنویسید