نیروهای دفاعی اسرائیل ویدئویی از نجات گروگان منتشر کردندویدئو: نیروهای دفاعی اسرائیل ویدئویی از نجات گروگان منتشر کردند

دیدگاهتان را بنویسید