همسر دکتر تلویزیون به مرگ او در جزیره یونان ادای احترام کردویدئو: همسر دکتر تلویزیون پس از مرگ او در یکی از جزیره های یونان به او ادای احترام می کند

دیدگاهتان را بنویسید