ترامپ برای اولین بار پس از شورش های 6 ژانویه به ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی بازمی گرددویدئو: ترامپ برای اولین بار پس از شورش های 6 ژانویه به ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی بازمی گردد

دیدگاهتان را بنویسید