طرح آتش بس پس از اینکه ایالات متحده تغییرات پیشنهادی را “غیرقابل اجرا” اعلام کرد، زیر سوال رفتویدئو: طرح آتش بس پس از اینکه ایالات متحده تغییرات پیشنهادی را “غیرقابل اجرا” اعلام کرد، زیر سوال رفت

دیدگاهتان را بنویسید