جزایر ۷.۴ میلیارد پوندی که تقریبا خالی هستند و دوباره در دریا فرو می‌روند.مجمع الجزایر کوچک مصنوعی که برای ساخت آن 7.4 میلیارد پوند هزینه شده است، تا حد زیادی ناتمام مانده است و اکنون به نظر می رسد که دوباره در زیر آب فرو رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید