برخورد گاو توسط ماشین پلیس در غرب لندن
فیلم به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که یک ماشین پلیس دو بار به گاو 10 ماهه به نام بو لوسی برخورد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید