نخست وزیر اسرائیل کابینه جنگ را منحل کردویدئو: نخست وزیر اسرائیل کابینه جنگ را منحل کرد

دیدگاهتان را بنویسید