آخرین جستجو برای جی اسلیتر: نقشه آخرین رویت بریتانیای گمشده را نشان می دهد | جهان | اخبار


دوست دختر جی، لوسی می به منچستر ایونینگ نیوز گفت که مرد جوان عصر یکشنبه به آپارتمان یکی از دوستانش برگشت بدون اینکه فاصله را بفهمد و در نهایت “در میانه ناکجاآباد” سرگردان شد.

سفر برگشت با پای پیاده حدود ده تا یازده ساعت طول خواهد کشید و دمای هوا در روز دوشنبه به بیش از -5 درجه سانتیگراد افزایش یافت.

در ساعت 12:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه، گارد مدنی جستجوی خود را به مناطق توریستی جنوبی لوس کریستیانوس و پلایا د لاس آمریکا منتقل کرد.

بعداً در همان روز، پس از اینکه مشاهده فرضی در لوس کریستیانوس به بن بست تبدیل شد، عملیات جستجو دوباره به منطقه کوهستانی منتقل شد.

دیدگاهتان را بنویسید