ناو جنگی استرالیا با تشدید درگیری ها در دریای چین جنوبی مستقر شدویدئو: ناو جنگی استرالیا در حال انجام درگیری ها در دریای چین جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید