عموی جی اسلیتر واقعیت مهمی را توصیف می کند که “به ناامیدی جستجو در تنریف می افزاید” | جهان | اخبار


خانواده جی اسلیتر به طور خستگی ناپذیری برای یافتن جوان 19 ساله گم شده جستجو می کردند. عموی پسر اعتراف کرد که وقتی پلیس محلی تنریف عملیات جستجوی رسمی را متوقف کرد، احساس می کردند تنها مانده اند.

عموی جی، گلن دانکن، در پاسخ به این سوال که آیا آنها از پلیس بریتانیا کمک می خواهند، به اسکای نیوز گفت: “خوب خواهد بود، اما به این سادگی نیست.”

ما تاکنون فقط با کنسولگری بریتانیا در اینجا تماس داشته ایم که به ما اطلاع داده اند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و فقط باید منتظر ماند و دید.

“این در واقع فقط به ناامیدی می افزاید.”

پدر جی، وارن اسلیتر و برادر بزرگتر زاک نیز در عملیات جستجوی غیررسمی در پارک روستایی د تنو، جایی که این نوجوان آخرین بار در آنجا دیده شده بود، مشارکت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید