پلیس بریتانیا مردی را که مظنون به قتل سه زن با کمان پولادی بود دستگیر کردویدئو: پلیس بریتانیا مردی را که مظنون به کشتن سه زن با کمان پولادی بود، دستگیر کرد

دیدگاهتان را بنویسید